Routesetting f.
akti i vendosjes së kapjeve në një mur artificial kacavarjeje, në mënyrë të tillë që të krijosh problem apo itinerare kacavarjeje. Mund të ketë të disa llojeve si personal, komercial apo garash me vështirësi të ndryshme e stile të ndryshe

Ekipi i Rock Tirana, çdo muaj krijon për ju itinerare të reja plot fantazi, duke ju dhënë mundësinë të sfidoni vetveten jo vetëm në aspektin fizik por edhe mendor, pasi problemet tona në mur kanë nevojë dhe për zgjidhje të veçanta e të menduar kritik e jashtë kornizave. Ne çdo levizjeje në një itinerar i japim rëndësinë e dukur, duke u munduar të forcojmë lëvizje apo teknika të ndryshme për zgjidhjen e tyre.

Elion Çikopano